Hei jäsen, haluatko parantaa digitaitojasi!

6.8.2019

Kesäyliopiston DIKATA-hanke tarjoaa nyt maksuttomia digitaitokursseja aikuisille. Lue lisää...

Hei jäsen,

Turun kesäyliopisto on mukana Opetushallituksen rahoittamassa ja Snellman-kesäyliopiston koordinoimassa valtakunnallisessa DiKATA-hankkeessa aikuisten digitaitojen parantamiseksi 2019-2020.

Digitalisaatio edellyttää meiltä jatkuvaa uuden oppimista esimerkiksi tiedonhaussa, tiedon muokkaamisessa ja sen jakamisessa. Tähän yhteiskunnalliseen osaamistarpeeseen vastaa DiKATA-hanke tarjoamalla maksuttomia digikoulutuksia.

Kaikille avoimissa ja maksuttomissa DiKATA -verkkokoulutuksissa osallistujat saavat työhön ja vapaa-aikaan hyödyllistä digiosaamista. Koulutuksissa opitaan esimerkiksi, kuinka asioida sähköisesti, miten pilvipalveluita käytetään ja kuinka hallita jatkuvaa tietotulvaa. Myös erityisesti työelämässä tärkeitä digitaitoja opiskellaan, kuten etäkokouksien käytäntöjä, yhteisöllisen työskentelyn menetelmiä (Google ja Microsoft Teams) ja kuinka brändätä itsensä ammatillisesti.

Kursseilta löytyy sisältöjä niin aloittelijalle kuin kokeneelle digiseikkailijalle.

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kehittämän kolmiportaisen digitaitotaitokriteeristön avulla jokainen voi määritellä, mistä verkkokoulutuksista lähtee liikkeelle saavuttaakseen tavoittelemansa digitaidot. Koulutuksia on tarjolla aloittelevalle käyttäjälle, peruskäyttäjälle ja pidemmälle ehtineelle hyötykäyttäjälle.

Ensimmäiset verkkokoulutukset alkavat syyskuussa 2019. Syksyn koulutuksista ja niihin ilmoittautumisesta lisäinfoa elokuun 2019 lopulla.

Olisiko teidän organisaatiollanne kiinnostusta välittää tietoa maksuttomista DiKATA-koulutuksista asiakkaillenne, työntekijöillenne, jäsenistölle tai yhteistyötahoille, jotka voisivat hyötyä verkkokoulutuksista? Tämän viestin liitteenä on sähköisesti jaettavaksi tarkoitettu DiKATA-kesäesite. Pyynnöstä voimme lähettää teille paperisia esitteitä fyysisesti jaettavaksi organisaatiossanne. Elokuussa tulee jaettavaksi DiKATA-koulutusesite, josta löytyy tarkemmat tiedot syksyn 2019 verkkokoulutuksista.

Yhteydenotot ja kysymykset DiKATA-hankkeesta ja -verkkokoulutuksista Turussa hankekoordinaattori Toni Koskiselle (toni.koskinen@turunkesayliopisto.fi) tai rehtori Tuula Aamuruskolle (tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi). Valtakunnallisesti lisätietoa hankkeesta saa pääkoordinaattorilta Reetta Karjalaiselta (reetta.karjalainen@snellmankesayliopisto.fi).

Tutustu esitteisiin!

Hyvää kesää!

Ystävällisin terveisin

Toni Koskinen, hankekoordinaattori, Turun kesäyliopisto