Jäsenelle

JHL:n liiton ja yhdistysten tavoitteena on edistää jäsentensä edunvalvontaa työelämään, ammattiin ja työn muutoksiin liittyvissä kysymyksissä.

JHL on mukana solmimassa työ- ja virkaehtosopimuksia julkisilla aloilla ja yksityisillä hyvinvointialoilla. Näillä sopimuksilla sovitaan esim. mitä työstä kuuluu maksaa ja millaiset ovat työajat sekä vuosiloma- ja sairauslomaoikeuksien määräytymisistä.

Mitä useampi julkisella sektorilla ja hyvinvointipalveluja tuottavilla aloilla työskentelevät palkansaaja on JHL:n jäsen, sitä parempia työehtoja saadaan sovittua. JHL:n liitokseen on valinnut jo n. 220 000 suomalaista.

Turun kaupungin toimistoalan henkilöstö JHL ry 476:n

yhdistyksekseen on valinnut 600 palkansaajaa eli yhdistys on kooltaan melkoisen suuri. Pääosa jäsenistämme on toimistoalan ammattilaisia.