Jäsenmaksut

Vuoden 2022 jäsenmaksu on 1 %. Hinta sisältää kattavan edunvalvonnan ja työttömyysturvan. 

Jäsenmaksu maksetaan  kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. Jäsenmaksu maksetaan myös luontaisedusta, lomarahasta ja -korvauksesta. Myös irtisanomisajan palkka ja työsuhteen päättyessä maksettava ylimääräinen korvaus ovat sellaisia, joista jäsenmaksu maksetaan.

Opiskelijan jäsenmaksu on 0 euroa

Opiskelijana sinun ei tarvitse maksaa liiton jäsenmaksua. Jos sinulla on kuitenkin ansiotuloja, sinun kannattaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi.

Osa-aikaeläkeläiset

Osa-aikaeläkkeellä oleva maksaa jäsenmaksua vain palkkatulostaan ja siihen rinnastettavasta tulosta. Osa-aikaeläkkeistä ei maksata jäsenmaksua.

Minimijäsenmaksu

Minimijäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa eli 96 euroa vuodessa. Minimijäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka ovat ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta joilla ei ole perusteita jäsenmaksuvapautukseen.

Minimijäsenmaksua maksaa siis jäsen, joka on

  • eläkkkeellä tai pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä
  • ulkomaille muuttanut jäsen, joka ei ole työelämässä tai opiskelemassa
  • palkattomalla työlomalla vailla ansiotuloja
  • virkavapaalla vailla ansiotuloja
  • au pair
  • suorittamassa vapausrangaistusta vailla ansiotuloja
  • pitämässä "omaa lomaa" esim. koulutuksen päätyttyä eikä vielä ole ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon.
  • omaishoitaja, jolla ei ole muuta palkkatuloa.

 

Eläkeläisjäsenet maksavat koko vuoden jäsenmaksut joko yhdessä tai kahdessa erässä. Ensimmäinen eräpäivä on 30.4.  ja toinen on 30.9.

 

Muut minimijäsenmaksuun oikeutetut maksavat jäsenmaksun neljännesvuosittain.

Lisää tietoa jäsenmaksuista perusteineen löydät JHL:n sivuilta.