Luottamusmiehet

Luottamusmiehet ja nuo luottamusta herättävät naiset

Luottamusmiehillä on tärkeitä tehtäviä hoidettavanaan. Luottamusmiehet ovat jäsenten lähimpinä olevia neuvojia edunvalvonta-asioissa. He myös varmistelevat, että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä valvoen virka- ja työehtosopimusten toteutumista. Luottamusmiehillä on taito tulkita sopimusten sisältöä ja he omaavat taidon neuvotella työnantajan kanssa.

Luottamusmiesorganisaatiosta

Luottamusmiehistä lähimpänä jäsentä on yleensä laitoskohtainen luottamusmies.

Laitoskohtaiset luottamusmiehet 2022-2023

  • Kirjasto: Maarit Salonen
  • Konserni: Kalervo Tuomi
  • Hyvinvointi: Merja Viiristö

Seuraavaksi neuvoja voi pyytää yhdistyksen luottamusmiehiltä.

  • Yhdistyksen luottamusmieheksi kaudelle 2022-2023 valittiin Maarit Salonen.

Ja sen jälkeen pääluottamusmiehiltä.

Tasoja on monta, tutustu koko luottamusmiesorganisaatioon.

Mikäli sinulla on kysymyksiä edunvalvontaan liittyen, ota yhteyttä luottamusmiehiin.