Työttömyyskassa

Työttömyyskassa palvelee jäseniään kaikissa työttömyyteen liittyvissä asioissa.

Työttömyyskasan maksamat etuudet ovat

  • ansiopäiväraha työttömyyden ajalta
  • koulutusutuki työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta
  • koulutuspäiväraha omaehtoisen opiskelun ajalta sekä
  • vuorottelukorvaus vuorotteluvapaan ajalta.

Lisää työttömyyskassasta löydät JHL:n verkkosivuilta.