Toimistoverkosto

AMMATTIVERKOSTOT VARSINAIS-SUOMESSA

Varsinais-Suomen alueella toimii kahdeksan ammatillista verkostoa. Verkostot on koottu yhdistysten esitysten pohjalta siten, että jokaisesta alueen seutukunnasta ja sopimuslohkosta on niissä edustajia. Verkostot ovat: puhtauspalveluala, ruokahuolto, toimistoala, hoitoala, kirjasto, tekninen ala, työsuojelu ja perhepäivähoitajat (V-S perhepäivähoitajat ry:n kautta).

TOIMISTOVERKOSTO

Oma yhdistyksemme on mukana toimistoalan verkostossa. Toimistoverkoston ydiryhmässä on edustus Varsinais-Suomen aluetoimiston alueella toimivista JHL:n toimistoalan yhdistyksistä. Jäsenemme ydinryhmässä on Jaana Digert, varalla Heidi Laaksonen. Yhdistysläisiämme osallistuu verkoston toimintaan myös muissa rooleissa: Tarja Salmi Taitoan edustajana ja Maarit Salonen Kirjastopuolta edustavana. Ydinryhmän kokoonkutsujana toimii Anneli Nikulainen. Ydinryhmän kokoonpanon vuodelle 2016 löydät täältä.

Ydinryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa suunnitellen ja organisoiden toimistoverkoston jäsenille koulutus- tms. tilaisuuksia. Toimistoverkostolle ei ole budjetoitu rahaa, joten toiminta tapahtuu omakustannusperiaatteella.   

Toimistoverkoston tiedotteita

Tiedote Syysseminaarista 15.10.2016